PUBLIC CONSULTATION / DEZBATERII PUBLICE

PUBLIC CONSULTATION / DEZBATERII PUBLICE

Ongoing public consultation / Dezbaterii publice în desfășurare

NA (none available) / nu sunt dezbateri publice în desfășurare

 

Past public consultation / Dezbaterii publice încheiate

 

Draft Order on the approval of the General Guide and the Practical Guide on the Nagoya Protocol

Publication date:

19 Dec 2022

Proiectul de Ordin privind aprobarea Ghidului general și a Ghidului practic privind Protocolul de la Nagoya

Data publicării:

19 Dec 2022

http://mmediu.ro/articol/proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-ghidului-general-si-a-ghidului-practic-privind-protocolul-de-la-nagoya/5836

 

 

Draft LAW for the ratification of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Use, adopted in Nagoya on October 29, 2010, at the Convention on Biological Diversity (signed on June 5, 1992 in Rio de Janeiro), signed by Romania on September 20, 2011 in New York

Publication date:

15 Dec 2017

Proiectul de LEGE pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 20 septembrie 2011 la New York

Data publicării:

15 Dec 2017

http://mmediu.ro/articol/mm-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-lege-pentru-ratificarea-protocolului-nagoya-privind-accesul-la-resursele-genetice-si-impartirea-corecta-si-echitabila-a-beneficiilor-care-rezulta-din-utilizarea-acestora-adoptat-la-nagoya-la-29-octombrie-2010-la-co/2451