DISEMINATION / DISEMINARE

RO: În cadrul proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității” / Cod SIPOCA/MySMIS: SIPOCA 594/MySMIS 127465, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Universitatea din Bucureşti, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Institutul de Biologie al Academiei Române, în calitate de parteneri, au organizat mai multe sesiuni de diseminare a informațiilor privind Protocolul de la Nagoia și implementarea acestuia la nivelul legislației naționale.

  Sesiunile de diseminare au fost derulate dupa cum urmează: 

Oraș/ City

Data/ Date

Bucuresti

25.10.2022

Craiova

01.11.2022

Cluj

22.11.2022

Brasov

12.12. 2022

Timisoara

10.01.2023

Arges

26.01.2023

Galati

06.02.2023

Braila

07.02.2023

EN: Within the project "Stregthening the institutional capacity of the Ministry of Environment and subordinate units to improve biodiversity policies" / SIPOCA/MySMIS Code: SIPOCA 594/MySMIS 127465, the Ministry of the Environment, Water and Forests, as a partnership leader, together with The University of Bucharest, the National Agency for Environmental Protection and the Institute of Biology of the Romanian Academy, as partners, organized several information dissemination sessions regarding the Nagoya Protocol and its implementation at the level of national legislation.

 

  The dissemination session were conducted as follows

Oraș/ City

Data/ Date

Bucuresti

25.10.2022

Craiova

01.11.2022

Cluj

22.11.2022

Brasov

12.12. 2022

Timisoara

10.01.2023

Arges

26.01.2023

Galati

06.02.2023

Braila

07.02.2023