Programul Operațional Capacitate Administrativă - POCA/399/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

 

Proiect: Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității, cod SIPOCA 594, cod SMIS 127465, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

 

Contractul de Finanțare: 455/18.12.2019

 

Proiect implementat de:

 

  •    Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Lider de parteneriat

  •   Universitatea București, Partener 1

  •   Institutul de Biologie București, Partener 2

  •   Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Partener 3

 

Valoare totală a proiectului: 14,509,499.27 RON,

din care 12,563,647.23 RON finanțare nerambursabilă

 

Perioada de implementare a proiectului: 18.12.2019-18.07.2023

 

MANAGER DE PROIECT: Anca CRĂCIUNAȘ, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 

 

 

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a POCA.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.


 

 

© 2020 Institute of Biology. All right reserved.

 

ADRESĂ

Splaiul Independenţei 296

Bucureşti 060031, sector 6

România

CONTACT

Tel. +4 0212219202

Fax +4 0212219071

E-mail: sorin.stefanut@ibiol.ro