Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității

 

(cod SIPOCA 594, cod SMIS 127465)

 

 

Rezultate preconizate

 

1. Elaborarea ghidurilor necesare derulării unitare la nivel național a procedurii de evaluare adecvată. 

Ř  2 ghiduri evaluare adecvata

-  Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

-   Ghidul metodologic specific privind evaluarea adecvată pentru planuri/proiecte din domeniile de interes;

Ř  4 studii specifice pe următoarele domenii de interes:

-   Infrastructura de transport (rutieră, feroviară, energetică etc.);

-   Producerea energiei (hidroelectrice, eoliană etc.)”;

-   Extracția resurselor neregenerabile;

-   Planurile/Proiecte de amenajare (amenajarea teritoriului, amenajare hidrografică, amenajamente silvice etc)

 

2. Implementarea în legislația națională a Protocolului de la Nagoya.

Ř  Ghiduri privind implementarea Protocolului de la Nagoya

Ř  Dezvoltarea unei platforme pentru schimbul de informatii si monitorizarea utilizarii resurselor genetice 

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a POCA.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.


 

 

© 2020 Institute of Biology. All right reserved.

 

ADRESĂ

Splaiul Independenţei 296

Bucureşti 060031, sector 6

România

CONTACT

Tel. +4 0212219202

Fax +4 0212219071

E-mail: sorin.stefanut@ibiol.ro