Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru īmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității

 

(cod SIPOCA 594, cod SMIS 127465)

 

 

Legislație

 

1. Elaborarea ghidurilor necesare derulării unitare la nivel național a procedurii de evaluare adecvată. 

-   Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.679 / 14.06.2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes, publicat in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 561 bis din 22 iunie 2023.

-   Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682 / 14.06.2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, publicat in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 569 bis din 23 iunie 2023.

-   OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

-   Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

-   Convention on Biological Diversity (https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf)

-   DIRECTIVA 2009/147/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&qid=1585040409132&from=EN)

-   DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=RO)

 

 

2. Comunicările Comisiei Europene

-        Comunicare a Comisiei Europene privind Evaluarea planurilor și proiectelor īn raport cu siturile Natura 2000

-        Anexă la Comunicarea Comisiei Europene privind Evaluarea planurilor și proiectelor īn raport cu siturile Natura 2000

 

3. Implementarea īn legislația națională a Protocolului de la Nagoya.

-        Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity (https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf)

-        OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

-        Lege nr. 36/2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi īmpărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora

-        Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute īn Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și īmpărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora īn Uniune (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1866&qid=1585045856082&from=EN )

-        Regulamentul de punere īn aplicare (UE) 2015/1866 al Comisiei din 13 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului īn ceea ce privește registrul colecțiilor, monitorizarea respectării normelor de către utilizatori și cele mai bune practice (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1866&qid=1585045856082&from=EN)

-       Document de orientare cu privire la domeniul de aplicare și la obligațiile principale prevăzute īn Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute īn Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și īmpărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora īn Uniune (2016/C 313/01) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0827(01)&qid=1585046749302&from=EN)

-        Ordin nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora

-        Ordin nr. 203/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice

 

 

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a POCA.

Īntreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.


 

 

© 2020 Institute of Biology. All right reserved.

 

ADRESĂ

Splaiul Independenţei 296

Bucureşti 060031, sector 6

Romānia

CONTACT

Tel. +4 0212219202

Fax +4 0212219071

E-mail: sorin.stefanut@ibiol.ro